Tuesday, August 8, 2017

Wanita Tua dari Bani Adi bin Najjar

Setelah diba'iat sebagai Khalifah, Abu Bakar membagi-bagikan hartanya kepada orang banyak. Zaid bin Tsabit diminta mengirimkan juga kepada seorang wanita tua dari Bani Najjar yang tampaknya memang berhak dan memerlukannya. Tetapi wanita tua itu mempertanyakan, bahkan menolak harta tersebut. Zaid memberikan penjelasan, "Ini adalah bagian harta dari Abu Bakar yang dibagikan untuk kaum wanita."

"Apakah dia (Abu Bakar) ingin menyuapku agar aku menjual agamaku?" Tanya wanita tua itu.

"Tidak!!" Kata Zaid.

"Apakah kalian takut aku akan meninggalkan agama Islam yang aku peluk ini?" Tanyanya lagi.

"Tidak!!" Kata Zaid lagi.

"Demi Allah, aku tidak akan menerima harta apapun dari dirinya selama-lamanya!" Wanita tua itu memutuskan dengan tegas.

Tidak ada pilihan lain bagi Zaid kecuali membawa kembali harta tersebut. Sungguh suatu sikap yang teguh menjaga kemurnian beragama. Padahal pemberian itu semata-mata karena wanita tua tersebut termasuk dalam golongan yang berhak menerima shadaqah.

Baca Juga Kisah Sahabat Nabi :
Shafwan bin Umayyah RA
Salamah bin Akwa RA
Sa'd bin Rabi' RA
Abdullah bin Jahsy RA
Abdullah bin Abbas RA

No comments:

Post a Comment

Said Bin Zaid RA