Monday, October 24, 2016

Abu Sufyan bin Harits RA

Ia adalah Abu Sufyan bin Harits, dan bukan Abu Sufyan bin Harb ayah Mu'awiyah. Kisahnya merupakan kisah kebenaran setelah kesesatan, sayang setelah benci dan bahagia setelah celaka. Yaitu kisah tentang rahmat Allah yang pintu-pintu-nya terbuka lebar, demi seorang hamba menjatuhkan diri keharibaan-Nya, setelah penderitaan yang berlarut-larut.

Bayangkan, waktu tidak kurang dari 20 tahun yang dilalui Ibnul Harits dalam kesesatan memusuhi dan memerangi Islam ! Waktu 20 tahun, yakni semenjak dibangkitkan-Nya Nabi Saw, sampai dekat hari pembebasan Mekkah yang terkenal itu. Selama itu Abu Sufyan menjadi tulang punggung Quraisy dan sekutu-sekutunya, menggubah syair-syair untuk menjelekkan serta menjatuhkan Nabi, juga selalu mengambil bagian dalam peperangan yang dilancarkan terhadap Islam.

Saudaranya ada tiga orang, yaitu Naufal, Rabi'ah dan Abdullah, semuanya telah lebih dulu masuk Islam. Dan Abu Sufyan ini adalah saudara sepupu Nabi, yaitu putera dari pamannya, Harits bin Abdul Mutthalib. Di samping itu ia juga saudara sesusu dari Nabi karena selain beberapa hari disusukan oleh ibu susu Nabi, Halimatus Sa'diyah.

Pada suatu hari nasib mujurnya membawanya kepada peruntungan membahagiakan. Dipanggilnya puteranya Ja'far dan dikatakannya kepada keluarga bahwa mereka akan bepergian. Dan waktu ditanyakan ke mana tujuannya, jawab ialah: "Kepada Rasulullah, untuk menyerahkan diri bersama beliau kepada Allah Robbul'alamin..!" Demikianlah ia melakukan perjalanan dengan mengendarai kuda, dibawa oleh hati yang insaf dan sadar.

Di Abwa' kelihatan olehnya barisan depan dari suatu pasukan besar. Maklumlah ia bahwa itu adalah tentara Islam yang menuju Mekkah dengan maksud hendak membebaskannya. Ia bingung memikirkan apa yang hendak dilakukannya. Disebabkan sekian lamanya ia menghunus pedang memerangi Islam dan menggunakan lisannya untuk menjatuhkannya, mungkin Rasulullah Saw, telah menghalalkan darahnya, hingga ia bila tertangkap oleh salah seorang Muslimin, ia langsung akan menerima hukuman qishas. Maka ia harus mencari akal bagaimana caranya lebih dulu menemui Nabi sebelum jatuh ke tangan orang lain.

Abu Sufyan pun menyamar dan menyembunyikan identitas dirinya. Dengan memegang tangan puteranya Ja'far, ia berjalan kaki beberapa jauhnya, hingga akhirnya tampaklah olehnya Rasulullah bersama serombongan sahabat, maka ia menyingkir sampai rombongan itu berhenti. Tiba-tiba sambil membuka tutup mukanya, Abu Sufyan menjatuhkan dirinya di hadapan Rasulullah. Beliau memalingkan muka dari padanya, maka Abu Sufyan mendatanginya dari arah lain, tetapi Rasulullah masih menghindarkan diri dari padanya.

Dengan serempak Abu Sufyan bersama puteranya berseru: "Asyahadu alla ilaha illallah. Wa-asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu ia menghampiri Nabi Saw seraya katanya: "Tiada dendam dan tiada penyesalan, wahai Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Tiada dendam dan tiada penyesalan, wahai Abu Sufyan!" Kemudian Nabi menyerahkannya kepada Ali bin Abi Thalib, katanya: "Ajarkanlah kepada saudara sepupumu ini cara berwudhu dan sunnah, kemudian bawa lagi ke sini."

Ali membawanya pergi, dan kemudian kembali. Maka Rasulullah berkata: "Umumkanlah kepada orang-orang bahwa Rasulullah telah ridha kepada Abu Sufyan, dan mereka pun hendaklah ridha pula!"

Rasulullah bersabda : "Hendaklah kamu menggunakan masa yang penuh berkah!" Maka tergulunglah sudah masa-masa yang penuh kesesatan dan kesengsaraan, dan terbukalah pintu rahmat yang tiada terbatas.

Abu Sufyan sebetulnya hampir saja masuk Islam ketika melihat sesuatu yang mengherankan hatinya ketika perang Badar, yakni sewaktu ia berperang di pihak Quraisy. Dalam peperangan itu, Abu Lahab tidak ikut serta, dan mengirimkan 'Ash bin Hisyam sebagai gantinya. Dengan hati yang harap-harap cemas, ia menunggu-nunggu berita pertempuran, yang mulai berdatangan menyampaikan kekalahan pahit bagi pihak Quraisy.

Pada suatu hari, ketika Abu Lahab sedang duduk dekat sumur Zamzam bersama beberapa orang Quraisy, tiba-tiba kelihatan oleh mereka seorang berkuda datang menghampiri. Setelah dekat, ternyata bahwa ia adalah Abu Sufyan bin Harits. Abu Lahab memanggilnya, katanya: "Mari ke sini keponakanku! Pasti kamu membawa berita! Nah, ceritakanlah kepada kami bagaimana kabar di sana..!"

Ujar Abu Sufyan bin Harits, "Demi Allah ! Tiada berita, kecuali bahwa kami menemui suatu kaum yang kepada mereka kami serahkan leher-leher kami, hingga mereka sembelih sesuka hati mereka dan mereka tawan kami semau mereka! Dan Demi Allah Aku tak dapat menyalahkan orang-orang Quraisy. Kami berhadapan dengan orang-orang serba putih mengendara kuda hitam belang putih, menyerbu dari antara langit dan bumi, tidak serupa dengan suatu pun dan tidak terhalang oleh suatu pun!" yang dimaksud Abu Sufyan dengan mereka ini ialah para malaikat yang ikut bertempur di samping Kaum Muslimin.

Menjadi suatu pertanyan bagi kita, kenapa ia tidak beriman ketika itu, padahal ia telah menyaksikan apa yang telah disaksikannya? Jawabannya ialah bahwa keraguan itu merupakan jalan kepada keyakinan. Dan betapa kuatnya keraguan Abu Sufyan bin Harits, demikianlah pula keyakinannya sedemikian kukuh dan kuat jika suatu ketila ia datang nanti. Nah, saat petunjuk dan keyakinan itu telah tiba, dan sebagai kita lihat, ia Islam, menyerahkan dirinya kepada Tuhan Robbul'alamin..!

Mulai dari detik-detik keislamannya, Abu Sufyan mengejar dan menghabiskan waktunya dalam beribadat dan berjihad, untuk menghapus bekas-bekas masa lalu dan mengejar ketinggalannya selama ini. Dalam peperangan-peperangan yang terjadi setelah pembebasan Mekkah ia selalu ikut bersama Rasulullah Saw. Dan di waktu perang Hunain orang-orang musyrik memasang perangkapnya dan menyiapkan satu pasukan tersembunyi, dan dengan tidak diduga-duga menyerbu Kaum Muslimin hingga barisan mereka porak-poranda.

Sebagian besar tentara Islam cerai berai melarikan diri, tetapi Rasulullah tidak pernah beranjak dari kedudukannya, hanya berseru; "Hai manusia! Saya ini Nabi dan tidak dusta! Saya adalah putra Abdul Mutthalib..!" Maka pada saat-saat yang genting itu, masih ada beberapa segelintir sahabat yang tidak kehilangan akal disebabkan serangan yang tiba-tiba itu. Dan di antara mereka terdapat Abu Sufyan bin Harits dan puteranya Ja'far.

Waktu itu Abu Sufyan sedang memegang kekang kuda Rasulullah. Dan ketika dilihatnya apa yang terjadi, yakinlah ia bahwa kesempatan yang dinanti-nantinya selama ini, yaitu berjuang fi sabilillah sampai menemui syahid dan dihadapan Rasulullah, telah terbuka. Maka sambil memegang tali kekang dengan tangan kirinya, ia menebas batang leher musuh dengan tangan kanannya.

Dalam waktu itu Kaum Muslimin telah kembali ke medan pertempuran berada di sekitar Nabi mereka, dan akhirnya Allah memberi mereka kemenangan mutlak. Tatkala suasana sudah mulai tenang, Rasulullah Saw, melihat sekitarnya. Kiranya didapatinya seorang Mu'min sedang memegang erat-erat tali kekangnya. Sungguh rupanya semenjak berkecamuknya peperangan sampai selesai, orang itu tetap berada di tempat itu dan tak pernah meninggalkannya.

Rasulullah menatapnya lama-lama, lalu tanyanya: "Siapa ini...? Oh, saudaraku, Abu Sufyan bin Harits..!" Dan demi didengarnya Rasulullah mengatakan "Saudaraku", hatinya bagaikan terbang karena bahagia dan gembira. Maka diratapinya kedua kaki Rasulullah, diciuminya dan dicucinya dengan air matanya.

"Warga Ka'ab dan 'Amir sama mengetahui.
Di pagi hari Hunain ketika barisan telah cerai berai
Bahwa aku adalah seorang ksatria berani mati...
Menerjuni api peperangan tak pernah nyali....
Semata mengharapkan keridhaan Illahi.
Yang Maha Asih dan kepada-Nya sekalian urusan akan kembali."

Abu Sufyan menghadapkan dirinya sepenuhnya kepada ibadah. Dan sepeninggal Rasulullah Saw ruhnya mendambakan kematian agar dapat menemui Rasulullah di kampung akhirat. Demikianlah walaupun nafasnya masih turun naik, tetapi kematian tetap menjadi tumpuan hidupnya ! Pada suatu hari, orang melihatnya berada di Baqi' sedang menggali lahad, menyiapkan dan mendatarkannya. Tatkala orang-orang menunjukkan keheranan mereka, maka ia berkata: "Aku sedang menyiapkan kuburku..."

Dan setelah tiga hari berlalu, tidak lebih, ia terbaring dirumahnya sementara keluarganya berada di sekelilingnya dan sama menangis. Dengan hati puas dan tenteram, terbuka kedua matanya melihat mereka, lalu berkata: "Janganlah kalian aku tangisi, karena semenjak masuk Islam tidak sedikit pun aku berlumur dosa...!"

Baca Juga Kisah Sahabat Nabi :
Utsman bin Affan RA
Abdullah bin Abu Hadrad al Aslamy RA
Abu Umamah, Shudday bin Ajlan RA
Abu Jandal bin Suhail RA
Auf bin Abu Hayyah al Ahmasi RA

No comments:

Post a Comment

Said Bin Zaid RA