Tuesday, October 25, 2016

Kultsum Bin Hikam RA

Dalam suatu misi dakwah yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW, Kultsum bin Hikam di tugaskan beliau sebagai imam dalam melaksanakan shalat. Ia memiliki sebuah kebiasaan yang unik, yaitu setiap ia selesai membaca surat Al - Fatihah dan surat yang di pilihnya ia selalu membaca surat al ikhlas (Qul huwallahu ahad... dst) sebelum ruku, pada setiap rakaat d semua shalatnya. Beberapa orang anggota pasukan sempat memperbincangkan masalah tersebut. Mereka menganggapnya sebagai hal baru yang di buat - buat (bid'ah) karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya. Tetapi mereka juga tidak berani menegur karena ia merupakanimam pilihan Rasulullah SAW.

Ketika kembali ke Madinah, barulah mereka melaporkan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW tentang kebiasaan unik Kultsum tersebut. Atas pengaduan ini, beliau bersabda, "Tanyakanlah langsung kepadanya, kenapa ia berbuat demikian...!!"

Mereka segera menemui Kultsum dan menanyakan alasannya berbuat seperti itu, sebagaimana di perintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kultsum berkata, "Karena di dalam ayat - ayat tersebut (Yakni surat al ikhlas) terdapat kandungan sifat Dzat Yang Maha Pemurah, maka saya senang sekali membacanya dalam shalat...!!"

Mereka membawa jawaban Kultsum ini kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau bersabda, "Kabarkanlah kepadanya (Kultsum) bahwa Allah SWT mencintai dirinya karena kebiasaannya dalam shalat itu...!!"

Sungguh keberuntungan bagi Kultsum mungkin hanya ijtihadnya sendri membaca surat al ikhlas dalam setiap rakaat shalat, dengan dalih adanya siifat Pemurah Allah dalam surat tersebut. Tetapi ternyata itu menjadi sebab ia di cintai Allah SWT.

Baca Juga Kisah Sahabat Nabi :
Amr bin Salamah RA
Abdullah Bin Rawahah RA
Harits bin Hisyam RA
Abbad bin Bisyr al Anshari RA
Ashim bin Tsabit al Anshari RA

No comments:

Post a Comment

Said Bin Zaid RA